0251 - 835000

Beroepscode acupunctuur

Ik ben Register lid van N.A.A.V. (Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging) en register lid van de A.V.I.G. (Arts Voor Integrale Geneeskunde). Deze beroepsverenigingen waarborgen het uitoefenen van de geneeskunde, de kwaliteit, de hygiëne, en een klachtencommissie van hun leden door strenge eisen te stellen aan onder andere continue voldoende nascholing zowel op regulier artsengebied als op complementair gebied, zijnde acupunctuur.

Er is een visitatiecommissie, waarbij in de praktijk wordt gekeken naar dossiervorming, de veiligheid en privacy waarborging van opgeslagen gegevens, comfort voor de klanten, de bereikbaarheid, de waarneming en de hygiëne. Elke jaar moet je opnieuw voldoen aan de eisen wil je register lid kunnen blijven.

Hygiëne: Als er met naalden wordt gewerkt, zijn deze steriel verpakt en geschikt voor eenmalig gebruik. Een naald wordt nooit een tweede keer gebruikt. U kunt er dus volledig vertrouwen dat u geen besmetting oploopt.
Ik heb ervoor gekozen om in bedrijfskleding te werken, en niet in mijn dagelijkse kledij, wel zo hygiënisch voor u!. Omdat sommige personen (jong en oud) beduusd worden van volledig witte kleding, heb ik een witte broek met een paars tuniek.

Vertrouwelijkheid: Zonder uw ( schriftelijke) toestemming wordt er geen enkele informatie verstrekt aan derden. Dit kan zijn de huisarts, de specialist, de verzekeringsmaatschappij, uw werkgever of uw familieleden.

Acupunctuur Kennemerland voldoet aan de nieuwe AVG wetgeving, die veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens waarborgt. Omdat ik ook gegevens opsla (alleen op papier en niet digitaal) van uw medische situatie moet ik ook voldoen aan de eisen rondom de verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Hier leest u meer over AVG en het privacy regelement.

Wat kunt u verwachten

Er wordt naar beste eer en geweten zorg gedragen voor uw herstel. U wordt na het intake gesprek op een eerlijke manier geïnformeerd over een schatting van de duur van de behandelingen. Na iedere behandeling bespreken we samen het resultaat van de vorige behandeling en mijn adviezen. Na 5 à 6 behandelingen is er een evaluatiemoment om te bezien of deze vorm van acupunctuur zinvol is voor u en we op de ingezette voet verder behandelen, of dat we samen kiezen voor een andere acupunctuurvorm of dat er met de behandelingen gestopt wordt. Zo weet u dat u aan een vertrouwt adres bent voor uw complementaire zorg.

Belangrijke registratienummers

  • NAAV: 20112805
  • AVIG: 1128
  • AGB-code praktijk: 84055832
  • AGB-code zorgverlener: 84026392

Logo NAAV - Nederlandse Arts-Acupunctuur Vereniging Logo AVIG - Arts voor Integrale Geneeskunde
Acupunctuur Heijjer Kennemerland
drs. Annemieke Heijjer
  • Ervaren arts-acupuncturist
  • Vergoedingen mogelijk
  • Ook in de avonduren
Vraag of interesse?

Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik hoor graag van u!

contact